Instructiekaart CROW 500

De Instructiekaart zorgvuldig graven hoort bij de CROW-publicatie 250 ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen’. De CROW250 is de voorloper van de CROW 500. De instructiekaart is er speciaal voor het graafteam en bevat tips en een checklist voor op de graaflocatie. Deze instructiekaart is nu vervangen door Check & Go kaart bij de CROW 500. Lees er alles over in het informatiepakket.

Checklist

Acties op de graaflocatie

Op de instructiekaart van de CROW250 staat een checklist voor op de graaflocatie. De acties van het graafteam zijn verdeeld in:

- Klic: graafmelding en gebiedsinformatie
- Klus: graafinstructie
- Zien: opzoeken kabels en leidingen
- Doen: zorgvuldig graven

Let op: de checklist op de Instructiekaart is niet meer actueel. Kijk in plaats daarvan naar de Check & Go kaart van het KLO. Omdat graafschade voorkomen de verantwoordelijkheid is van de hele keten, geeft de Check & Go kaart aan welke stappen er voor het grondroeren genomen moeten worden door de ketenpartijen.

Instructies

Zien en opzoeken

Op de instructiekaart van de CROW250 vind je schematische weergaves die je helpen bij het bepalen van het zoekgebied en de afmetingen voor het proefsleuven graven. Let op: deze publicatie is verouderd!


Voor het graafteam

Tips voor mechanisch grondroeren

Op de CROW250 instructiekaart staan tips voor het graafteam. De tips bestaan uit:

 • Ligging en lokaliseren kabels en leidingen

  Let op veranderingen in de grond (zoals kleur of verdichting). Let op je omgeving (zoals schakelkasten, verhardingsverschillen, straatpotten). Vóór het aanvullen van de proefsleuven de situatie inmeten en/of een foto te maken. Vóór het aanvullen van de proefsleuven de ligging markeren op maaiveld. Wees alert op huisaansluitingen; deze zitten niet altijd in KLIC-gegevens. Zet de liggingsgegevens uit (benut eventueel detectieapparaat).

 • Mogelijke afwijkingen tijdens het graven

  Hou je aan je werk- en klusgebied. Wees bedacht op plotselinge veranderde ligging. Wees bedacht op veranderingen in de lengterichting. Kabels/leidingen liggen niet altijd recht tussen twee proefsleuven. Gronddekking langs sloten is vaak minder dan verwacht.

 • Zorg tijdens het graven

  Houd de graafbak gestrekt in ongeroerde grond. De bak pas indraaien bij het scheppen van losse grond. Gebruik een vlakke graafbak zonder tanden. Let op (ver)schuiven bij breek- en sloopwerk. Voorkom instorten van omringende verharding en grond. Voorkom te hoge puntlasten (aslast of stempels). Vul aan zonder scherpe delen (puin/stenen/grind).

 • Initiatief, overleg en communicatie

  Bij calamiteiten handelen op aanwijzing van netbeheerder. Stel je als graafteam verantwoordelijk op en neem initiatief. Overleg als je de situatie niet vertrouwt. Je bent nooit verplicht om door te gaan in een onzekere situatie. Veiligheid voor alles, zomaar graven is gevaarlijk voor je collega, jezelf en omstanders. Bij schade sleuven en putten niet dichtgooien. Meld ook alle kleine beschadigingen bij het graven bij de netbeheerder.

 • Overig

  Werk netjes en veilig voor je omgeving. Zorg voor voldoende afdekking en afzettingen. Zorg dat je werk steeds goed zichtbaar is. Een vreemde geur of kleur kan duiden op verontreiniging. Niet verder graven als er aanwijzingen voor verontreiniging en/of asbest zijn. Archeologische sporen melden.

Download

Instructiekaart of Check en Go kaart?

Bekijk de Instructiekaart zorgvuldig graven (bij CROW-publicatie 250 ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen’. Of lees gelijk verder over de actuele Check & Go kaart waarmee je voldoet aan de CROW 500.

Kopje koffie

Wil je meer weten over de CROW 500?

Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op om een afspraak in te plannen.