CROW 500-proof werken, zo simpel is het.

Klic-meldingen zijn onderdeel van het CROW 500 proces. Je kunt ze doen met onze Klic Altijd en Overal Service en de Klic App. En hiermee haal je dé CROW 500-oplossing in huis. Software die je helpt bij het werken volgens de CROW 500 richtlijn en waarin je de verplichte stappen van de CROW 500 kunt uitvoeren en vastleggen. Zo breng jij de CROW 500 in de praktijk.

Processen automatiseren

Aan de richtlijn voldoen met software

Met de CROW 500-module in Klic-App voldoe je ook eenvoudig aan de verplichting. De software automatiseert de stappen uit de richtlijn. Nadat er een Klic-melding is gedaan helpt de software je bij het maken van de hotspot- en conflictanalyse. Ook het lokalisatieplan kun je laten genereren. Expertise is niet direct nodig, maar indien gewenst verzorgen wij trainingen. De software biedt de volgende mogelijkheden:

Hotspotanalyse

Wat is een hotspotanalyse?

In de hotspotanalyse zie je waar al veel kabels en leidingen liggen in de ondergrond. Zo kun je de juiste keuzes maken voor je project.

Op basis van de aangevraagde Klic-melding vanuit Klic Beheer worden de drukke punten (hotspots) in de bestaande infrastructuur weergeven. Deze analyse wordt automatisch uitgevoerd bij binnenkomst van de Klic-melding. Op deze manier is er direct een betere financiële en operationele risicobeheersing. Een vereiste vanuit de CROW 500: Risico-inventarisatie (Onderzoeksfase).

Voordelen Hotspotanalyse:

 • Automatisch en direct zichtbaar of een project uitvoerbaar is
 • Financiële haalbaarheid toetsen
 • Tijdwinst door een goede en (semi-) geautomatiseerde tijdens de voorbereiding
 • Zichtbaar in Klic Beheer en de Klic App
 • Reductie graafschade

Conflictanalyse

Wat is een conflictanalyse?

De conflictanalyse toont de knelpunten in de ondergrond op basis van de kabel- en leidinginformatie en het nieuw aan te leggen tracé.

Op basis van de Klic-melding en een ontwerp worden de mogelijke conflicten (risico’s) bepaald tussen de bestaande en nieuw te bouwen infrastructuur. Op deze manier is geen oponthoud en wordt de kans op meerwerk geminimaliseerd. Een vereiste vanuit de CROW 500: Risico’s inventariseren en op reageren (Onderzoeksfase, ontwerpfase, werkvoorbereidingsfase en uitvoeringsfase).

Voordelen Conflictanalyse:

 • Automatisch en risico’s direct zichtbaar
 • (kritieke) plekken voor lokalisatie kabels en leidingen bepalen en ontwerpkeuzes aanpassen op basis van data
 • Oponthoud voorkomen tijdens de uitvoering
 • Tijdwinst door een goed en geautomatiseerd proces (geen expertise nodig)
 • Zichtbaar in Klic Beheer en de Klic App
 • Reductie graafschade

Lokalisatieplan

Wat is een lokalisatieplan?

Op basis van de hotspot- en conflictanalyse worden automatisch de meest kritieke locaties weergeven waar het nuttig is om te lokaliseren, bijvoorbeeld met een proefsleuf.

Op deze manier is er snel en eenvoudig een lokalisatieplan gegenereerd op basis van de data. Een vereiste vanuit de CROW 500: Lokaliseren kabels en leidingen op basis van een maatregelenplan (Ontwerpfase en Werkvoorbereidingsfase).

Voordelen Lokalisatieplan:

 • Automatisch en op basis van de risico’s vanuit de conflictanalyse
 • Ontwerpkeuzes aanpassen op basis van de opgenomen lokalisatiegegevens
 • Oponthoud voorkomen tijdens de uitvoering
 • Lokalisatie van kabels en leidingen in het veld vastleggen middels de proefsleufregistratie
 • Tijd- en kwaliteitswinst door een (semi-) geautomatiseerd proces
 • Reductie graafschade

Samen met jou

Software voor de CROW 500

Samen met bedrijven die zelf actief zijn in de graafsector ontwikkelen wij oplossingen voor zorgvuldig grondroeren volgens de CROW 500. Software die aansluit bij de praktijk. En die het werken volgens de richtlijn verankert in je bedrijfsproces. Het vastleggen van de te volgen stappen en de communicatie met ketenpartijen is geen extra handeling, maar een geïntegreerd onderdeel van het werk. Je werkt aantoonbaar volgens de CROW 500 richtlijn én verbetert bovendien je werkproces.


Voldoe aan CROW 500-verplichtingen

CROW 500-proof op kantoor en in het veld

In de CROW 500 software breng je alle informatie samen voor medewerkers op kantoor en in het veld. Je kunt er bovendien meerdere stappen van de richtlijn afvinken:

Onderzoeksfase:

Eis-voorzorgsmaatregelen vastleggen

De maatregelen omtrent Eis-voorzorg vanuit de Netbeheerders vastleggen en delen met collega's.


Ontwerpfase:

Kabels en leidingen lokaliseren

Lokalisatie van kabels en leidingen vastleggen en zo voldoen aan de lokalisatieplicht. Afwijkende situatie vastleggen en deze via een Preventie Rapport beschikbaar stellen. Zodat deze doorgezet kan worden richting het Kadaster (dit is verplicht binnen de WIBON).


Werkvoorbereidingsfase:

Werkinstructie toevoegen

Werkinstructies toevoegen zodat deze instructies beschikbaar zijn op locatie (naast werkinstructies kun je diverse andere documentatie toevoegen).


Uitvoeringsfase:

Afwijkende ligging en graafschade melden

Graafschades en eventueel nieuwe afwijkende situaties vastleggen. Laat deze via een geautomatiseerd proces op een gecentraliseerd punt binnenkomen. Hier kan vervolgens een Preventie Rapport van gegenereerd worden waardoor alle vastgelegde data beschikbaar komt.


Gebruiksfase:

Data evalueren

Data opvragen voor de evaluatie (dit kan natuurlijk ook eerder en realtime), voor inzicht tijdens de evaluatie met de initiatiefnemer, ontwerper, grondroerder en grondeigenaar/netbeheerder.


Extra's

Nog meer voordelen

Andere voordelen als je kiest voor onze CROW 500-software:

 • Deel bij graafschade een Preventie Rapport met de verzekeringsmaatschappij om aan te tonen dat alle verplichting binnen de WIBON zijn vastgelegd en uitgevoerd.
 • Deel informatie met alle collega's die op het project aan het werk zijn (EV-afhandelingen, proefsleuven, afwijkingen en graafschades)
 • Krijg inzicht en realiseer bewustwording binnen een project
 • Creëer stuurdata met data uit de Preventie Service middels BI-tooling (Is de Ev wel op tijd afgehandeld? Kijkt aannemer X überhaupt wel op zijn Klic melding? Enz,)
 • En beschik over uitgebreide integratiemogelijkheden via een API

Alle voordelen op een rij

Kies je voor werken met onze software, dan kun je bouwen op jarenlange expertise en ervaring de kabel- en leidingbranche. Dit zijn de voordelen van onze software op een rij:

 • aantoonbaar CROW 500-proof werken

 • opvolgen en vastleggen zijn ingebed in het werk

 • voor Klic Beheer gebruikers beschikbaar als aanvullende module

 • schaalbaar: geschikt voor grote infraprojecten

 • vanuit de praktijk ontwikkeld

Vraag

 • Ik heb andere verantwoordelijkheden dan in jullie software beschikbaar is, kunnen jullie mij helpen?

  ja, wij bieden vanaf de initiatieffase tot aan de uitvoeringsfase oplossingen. Neem gerust contact met ons op voor jouw vraag.

Meer weten?

Ga in gesprek!

Wil je meer weten hoe onze software kan helpen CROW 500-proof te werken of meedenken? Neem contact met ons op. We zijn benieuwd naar je ervaringen en vertellen je graag meer over de mogelijkheden.