De CROW 500 richtlijnen graafschade voorkomen

De CROW 500-richtlijn komt voort uit de WIBON-wetgeving. Omdat het aantal graafschades na invoering van de wet hoog bleven, is de wet verder uitgewerkt in de richtlijn. Lees alles wat je moet weten over de CROW 500-richtlijn in het informatiepakket.

Samenwerking in de graafketen

Richtlijnen voor alle partijen

De volledige naam van de richtlijn is CROW 500 Schade voorkomen aan kabels en leidingen - Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase. Het doel is samenwerking en communicatie in de graafketen te vergroten om zo graafschade te beperken. Daarom zijn er richtlijnen vastgesteld voor alle partijen. Opvolgen van de richtlijnen in de CROW 500 is verplicht.


Meer verantwoordelijkheid

Opdrachtgevers

De CROW 500 heeft met name voor opdrachtgevers van projecten verstrekkende gevolgen. Zij zijn als initiatiefnemer verantwoordelijk voor zorgvuldig opdrachtgeverschap. Zo dient de initiatiefnemer een eerste inventarisatie te maken van de ligging van kabels en leidingen. En is deze verplicht een projectgestuurde risico-inventarisatie te maken en daarvoor beheersmaatregelen uit te werken. De risico's en beheersmaatregelen worden in een maatregelenplan per kabel- of leidingobject specifiek gemaakt voor nadere planuitwerking en uitvoering. Meer weten over de verantwoordelijkheden?

Lees meer

Meerdere rollen

Opdrachtgever als ontwerper en netbeheerder

Indien de opdrachtgever tevens de ontwerpende partij is (verantwoordelijk voor het definitief ontwerp waarin de bouwcontouren zijn vastgelegd en daarmee het zoekgebied kan worden bepaald), dan moeten bovendien de kabels en leidingen door de opdrachtgever worden gelokaliseerd. Een opdrachtgever kan ook netbeheerder en in sommige gevallen grondroerder zijn. Hoe meer rollen de initiatiefnemer heeft, des te meer deze invulling moet geven aan de richtlijn CROW 500 Zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase. In alle gevallen blijft de initiatiefnemer verantwoordelijk voor de borging van het proces. Weet jij welke rol je hebt?

Lees meer

CROW 500-proof

Grote verantwoordelijkheid

De opdrachtgevers in de infrasector kunnen een breed scala aan werkzaamheden (laten) uitvoeren waarbij potentieel graafschade kan ontstaan aan kabels en leidingen. Het is dus van belang dat opdrachtgevers ‘CROW 500 proof’ worden. Door de voorschriften uit de CROW 500 te incorporeren in werkprocessen met een risico-inventarisatie, maatregelenplan en -evaluatie. met als doel het beperken van graafschade.

Wil je meer weten over de inhoud van de richtlijn en de verantwoordelijkheden? Kom naar de training Hulp bij het ‘CROW 500 proof’ maken van jouw organisatie. Hierin leer je wat jullie moeten doen om aan de richtlijn te voldoen.

Kopje koffie

Wil je meer weten over de CROW 500?

Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op om een afspraak in te plannen.