CROW 500 is verplicht

De CROW 500 volgen is verplicht voor alle partijen in de graafketen. Rijksinspectie Digitale Infrastructuur handhaaft of initiatiefnemers, ontwerpers, grondroerders en netbeheerdersop de richtlijn graafschade voorkomen opvolgen. Lees wat voor jou verplicht is in ons informatiepakket.

Vragen en antwoorden

 • Is de CROW 500 verplicht?

  Ja, iedereen in de graafketen moet verplicht aan de CROW-500 richtlijn voldoen.

 • Wie handhaaft op de CROW 500?

  De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) controleert of de richtlijn graafschade voorkomen wordt opgevolgd.

 • Kan ik een boete krijgen als ik niet aan de CROW 500 heb voldaan?

  Ja, de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur voert actief controle uit en kan een waarschuwing, een boete of een dwangsom opleggen.

Verplicht volgen van CROW 500

Van richtlijn naar verplichting

De CROW 500 heet dan wel een richtlijn, het volgen ervan is verplicht. Zowel voor de initiatiefnemers van projecten, als de ontwerpers, grondroerders en netbeheerders. Allemaal hebben ze taken en verantwoordelijkheden om graafschade te voorkomen. Aan de basis van de CROW 500 liggen een aantal verplichtingen die duidelijk en ondubbelzinnig vastliggen in de wet (WIBON). In de wet staan ook zorgvuldigheidsnormen die nader door de sector zijn uitgewerkt in de CROW 500-richtlijn.

Ondanks het bestaan van de wet en de richtlijn wil het aantal vermijdbare graafschade-incidenten maar niet dalen. Daarom heeft de overheid bepaald dat de voorschriften uit de CROW 500 nauwer opgevolgd moeten worden. Vanaf 31 december 2021 wordt van alle partijen verwacht dat zij het proces strikt naleven volgens de richtlijn: alle handelingen rondom de voorbereiding en uitvoering van projecten (waarbij mogelijk schades aan kabels en leidingen kunnen ontstaan) dienen CROW 500-proof te zijn.

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Controle op CROW 500

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur toetst op de naleving. Daarvoor doen ze audits bij ketenpartijen waarbij ze peilen of ze doen wat in de CROW 500 staat beschreven. Voldoen jullie niet volledig aan de CROW 500-richtlijn? Dan deelt de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur boetes uit. Ook in het geval er toch graafschade optreedt wordt er voor de aansprakelijkheid gekeken of de richtlijn correct is gevolgd.


“Maar ik graaf zelf niet”

Alle partijen betrokken

De CROW 500 verplichting geldt voor alle partijen die betrokken zijn bij het project. Het gaat om projecten waar gegraven wordt of andere activiteiten in de grond worden uitgevoerd. Denk aan:

 • Rioleringen

 • Kabels voor communicatie en elektriciteit

 • Gasleidingen

 • Wegen

 • Talud

 • Bouwrijp maken

 • Boringen

Let op

Extra eisen aan opdrachtgevers

Vooral voor initiatiefnemers van projecten heeft de toetsing van processen aan de CROW 500 de nodige implicaties: zij dienen aantoonbaar te maken dat alle stappen van de CROW 500 expliciet worden uitgevoerd. Hiervoor lag de verantwoordelijkheid voor graafschade vaak bij de grondroerder. Maar nu wordt dit een gedeelde verantwoordelijkheid voor alle partijen.


Meer weten?

CROW 500 Proof in een dag

Meer weten over de verplichtingen en de gevolgen als opvolging niet lukt? Kom naar de training Hulp bij het ‘CROW 500-proof’ maken van jouw organisatie. In deze training leer je welke rol en verantwoordelijkheden jullie als organisatie hebben en hoe kunt zorgen dat je aan de CROW 500 verplichting voldoet.

Training

Kopje koffie

Wil je meer weten over de CROW 500?

Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op om een afspraak in te plannen.