Schema bouwproces van de CROW 500

Het schema bouwproces is het schema van de vijf projectfases van de CROW 500. Per fase staan de rol of rollen die er verantwoordelijk zijn. En de stappen die we in die fase moeten volgen voor een veilig graafproces. Wil je een handig overzicht? Bekijk het in ons informatiepakket.

Schema bouwproces

Welke fases worden er beschreven in de CROW 500?

Het schema bouwproces bestaat uit 5 projectfases: Initiatiefase, Onderzoeksfase, Ontwerpfase, Werkvoorbereidingsfase en Uitvoeringsfase. Het schema bouwproces staat in detail uitgelegd in de publicatie 'CROW 500 Schade voorkomen aan kabels en leidingen'. Dit staat er over de 5 projectfases:

 • Initiatieffase (Tijd en Budget)

  Initiatiefnemer: Borgen dat we schade aan kabels en leidingen voorkomen in het project. En tijd en budget reserveren voor het zorgvuldig voorbereiden en uitvoeren van de graafwerkzaamheden.

 • Onderzoeksfase (Oriëntatie en Inventarisatie)

  Initiatiefnemer: Het oriëntatieverzoek doen (Klic). En een risico-inventarisatie maken. Daarbij analyseren we of de graafactiviteit leidt tot conflicten met de ondergrondse infrastructuur. Indien nodig de mogelijke beheersmaatregelen inventariseren.

 • Ontwerpfase (Maatregelenplan en Lokaliseren)

  Ontwerper: Een maatregelenplan maken aan de hand van de risico-inventarisatie. En kabels en leidingen lokaliseren.

 • Werkvoorbereidingsfase (Werkinstructie en Graafmelding)

  Grondroerder: Het maatregelenplan vertalen naar werkinstructies. En een graafmelding doen (Klic).

 • Uitvoeringsfase (Instructie en Evaluatie)

  Grondroerder en initiatiefnemer: Werkzaamheden uitvoeren volgens de werkinstructies. En een evaluatie doen tijdens en na afronding van het project.

De richtlijn opnieuw volgen

Wanneer start een nieuw bouwproces?

Na de laatste fase is de gebruiksfase toegevoegd in de CROW 500-publicatie. Dit om aan te geven wat we moeten doen als er grondroeringen nodig zijn voor onderhoud. Op dat moment start het schema bouwproces opnieuw volgens de richtlijn. De beheerder van het gebied, het object, de infrastructuur of het netwerk begint dan weer als initiatiefnemer in de initiatieffase.

 • Gebruiksfase (beheerder)
 • Vinden er voor onderhoud nieuwe graafwerkzaamheden plaats? Dan starten we een nieuw initiatief.

Praktische uitwerking

Activiteiten per fase

Een uitwerking van welke acties je moet doen per projectfase uit het schema bouwproces, vind je in de Check & Go kaart. Dit is een checklist waarop je afvinkt of je aan alle eisen voldoet. Om de checklist te volgen, moet je wel weten wie welke rol heeft. Let op: dat kan nog wel eens verschillen per project.

Weet het zeker

CROW 500-proof in een dag

Niet zeker welke rol of rollen je hebt volgens de CROW 500? Of twijfel je wanneer je een nieuw initiatief moet starten? Kom naar onze training Hulp bij het ‘CROW 500 proof’ maken van jouw organisatie. Tijdens de training leer je alles wat je moet weten over CROW 500 en je kunt je vragen stellen aan een juridisch specialist.

Training

Kopje koffie

Wil je meer weten over de CROW 500?

Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op om een afspraak in te plannen.