Projectbegeleiding met CROW 500-expertise

Ruimtelijke projecten (zoals gebiedsontwikkeling of de bouw of reconstructie van infrastructuur) leveren dikwijls knelpunten op met aanwezige kabels en leidingen. Onze specialisten kunnen de afstemming met kabel- en leidingbeheerders bij dergelijke projecten verzorgen en helpen bij de projectbegeleiding met betrekking tot de CROW 500. Weten hoe jij de CROW 500 in de praktijk brengt? Lees de whitepaper.

Afstemmen en handhaven

Conditionering van kabels en leidingen

Het proces van afstemmen met beheerders wordt 'conditionering van kabels en leidingen' genoemd. Meestal wordt daarbij als eerste gedacht aan het faciliteren van verleggingen, maar minstens zo belangrijk is om de ongestoorde ligging van te handhaven (of pas verlegde) kabels en leidingen te waarborgen.


Van begin tot eind

CROW 500-proof

GOconnectIT volgt bij de conditionering van kabels en leidingen al sinds jaar en dag de CROW 500-richtlijn voor een conditionering van kabels en leidingen. Jullie zijn er met onze projectbegeleiding dus van verzekerd dat de uitvoering van het ruimtelijke project CROW 500-proof verloopt.


Ondersteuning

In de initiatief- en onderzoeksfase

Het is van belang om de juiste informatie boven tafel te krijgen en goede afspraken te maken over het voorkomen van graafschade. GOconnectIT ondersteunt initiatiefnemers van projecten volledig op gebied van:

  • inventarisatie
  • in beeld brengen van raakvlakken
  • maken van (ontwerp)afwegingen
  • treffen van maatregelen voor projectrealisatie zonder vermijdbare graafschades

Cruciale rol

In de voorbereidings- en uitvoeringsfase

Ook tijdens de werkvoorbereidings- en de uitvoeringsfase kunnen de specialisten van GOconnectIT een cruciale rol spelen bij het voorkomen van graafschade. Bij grootschalige, complexe projecten (waar meerdere grondroerders tegelijk actief zijn) is het inrichten van een graafloket een uitstekend middel om ervoor te zorgen dat alle werkzaamheden volgens de afspraken en instructies verlopen.

Meer weten?

Vraag een prijsindicatie aan!

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor projectbegeleiding. Vul dan het onderstaande formulier in, daarna nemen onze accountmanagers zo snel mogelijk contact met je op. De prijsindicatie wordt namelijk gemaakt op basis van de grootte van het project.