Het belang van een goede voorbereiding

Succesvol én tijdig aan de slag met CROW 500!

8 november 2021

door Pim Vermeulen

De CROW 500 sinds 1 januari 2022 verplicht is, speelt een belangrijke rol bij het voorkomen en terugdringen van graafschades. Vanuit haar verantwoordelijkheid en voortrekkersrol maakt GOconnectIT werk van de richtlijn. Business Development Manager Jan Smit en directeur Edwin van Rooijen benadrukken het belang van een goede voorbereiding. ‘Het borgen en implementeren van de CROW 500 in de organisatie vraagt tijd en kennis. Een proces waarin wij als ervaren service provider klanten geheel kunnen ontzorgen.’

Gaat de CROW 500 het verschil maken op weg naar een veiligere graafketen?

‘Dat zal de tijd uitwijzen, het feit dat er steeds meer aandacht voor de richtlijn komt is een goed teken’, start Jan Smit. ‘En dat is nodig ook. Met 38,4 miljoen euro (in 2020) aan directe graafschade moet er iets gebeuren. De toenemende drukte en complexiteit onder de grond vraagt om meer regie, kennis en samenwerking. En om een zorgvuldig graafproces met meer focus op preventie.’ ‘Het kan anno 2021 niet meer zo zijn dat een grondroerder pas in de sleuf op problemen stuit’, vult Edwin van Rooijen aan. ‘Dan ben je te laat. Het bewustzijn dat graafschadebeperking een gedeelde verantwoordelijkheid is, moet er nu bij iedereen zijn.’

Maar met bewustzijn alleen komen we er niet…

Smit: ‘Bewustzijn is belangrijk, maar moet resulteren in actie en verbetering. De CROW 500 biedt concrete handvatten om het proces te verbeteren en heeft een belangrijke functie bij de ketenbrede opdracht om de graafschades terug te dringen. Zo komt er meer duidelijkheid over wie waar verantwoordelijk voor is in de verschillende fases van het graafproces.’ Van Rooijen: ‘Toch merken we nu nog te vaak bij klanten dat het ontbreekt aan kennis, tijd én urgentie, bij het implementeren van de richtlijn.’

Met als gevolg?

Smit: ‘1 januari 2022 lijkt ver weg, maar is dat niet. Bovendien laat een aantal gerechtelijke uitspraken zien dat het handhaven van de richtlijn met zachte hand voorbij is. De hoogste tijd dus dat de markt en graafketen de handschoen zelf oppakt. Opdrachtgevers, netbeheerders en grondroerders; iedereen moet in actie komen om CROW-proof te worden. En daarmee wachten, zorgt later voor mogelijke problemen en extra kosten.’

“Als dé go-to partij in de sector nemen we onze verantwoordelijkheid en hebben we een actieve rol bij het borgen, voorbereiden én toepassen van de graafrichtlijn voor onze klanten.”

Waar ligt de grootste winst van de CROW 500?

Van Rooijen: ‘Het mes snijdt aan meer dan twee kanten. Uiteindelijk moet de CROW 500 zorgen dat de vermijdbare graafschade terug naar nul gaat. Daarbij zorgt een veiliger graafproces ook voor meer efficiency, minder kosten, meer veiligheid en minder hinder voor de omgeving.’ Smit: ‘Binnen het graafproces zelf zal vooral in de initiatie- en onderzoeksfase winst te behalen zijn. Naast meer duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden, gaat het beschikken over en gebruiken van de juiste (locatie) informatie een cruciale rol spelen bij de graafschade vermindering.’

Hoe zien jullie je rol in dit proces?

Van Rooijen: ‘Als dé go-to partij in de sector nemen we onze verantwoordelijkheid en hebben we een actieve rol bij het borgen, voorbereiden én toepassen van de graafrichtlijn voor onze klanten. We ondersteunen daarin de gehele keten: van opdrachtgevers, beheerders tot grondroerders.’ Smit: ‘Het goede nieuws is dat steeds meer organisaties ons advies vragen om de CROW 500 richtlijn te implementeren. En van die organisaties zien we steeds meer medewerkers die zich aanmelden voor onze verschillende CROW 500-trainingen.’

Welke kennis wordt er gedeeld in die trainingen?

Smit: ‘Bij het CROW-proof maken brengen we het hele proces; van initiatie- tot uitvoeringsfase in kaart en laten we zien wat er nodig is om per fase aan de richtlijnen te voldoen. Voorbeelden zijn of er in contracten of documenten voldoende budget en tijd is opgenomen om de voorgenomen grondroeringactivitiet zorgvuldig te kunnen voorbereiden. Maar ook of er een projectspecifieke risico-inventarisatie is opgesteld na beoordeling van de gebiedsinformatie. En daarin mogelijke conflicten tussen kabels & leidingen, en grondroeringen in beeld zijn gebracht. Of dat er een maatregelenplan is opgesteld aan de hand van de projectspecifieke risico-inventarisatie uit de onderzoeksfase, inclusief één, of meerdere beheersmaatregelen per grondroer activiteit.’

Maar als go-to partij in de sector doen jullie meer dan trainingen…

‘Zeker: door specifieke locatie-informatie of “locatie intelligentie” toe te voegen aan onze praktische werkproces-tooling en software-oplossingen, zetten we de volgende stap in de digitalisering en ambitie naar een graafschadevrije keten. De CROW 500 als vliegwiel dus, voor het functioneel toepassen van nieuwe, innovatieve technologie in het graafproces’ aldus Smit. ‘Met de krachtige combinatie van de locatie intelligentie én onze werkproces-software GO InfraMaps, beschikken gebruikers in iedere fase van het graafproces over de juiste en meest relevante informatie. En ondersteunen we ze dus maximaal’, zegt van Rooijen.

“Door de specifieke locatie-informatie of “locatie intelligentie” toe te voegen aan onze praktische werkproces-tooling en software-oplossingen, zetten we de volgende stap in de digitalisering en ambitie naar een graafschadevrije keten”

Kunnen jullie een voorbeeld geven van deze combinatie?

‘Smit: ‘Denk aan de onderzoeksfase en de projectgestuurde risico-inventarisatie die als basis dient voor het maken en uitwerken van een maatregelenplan per grondroerdersactiviteit. Het maatregelenplan dat in onze praktische tooling GO InfraMaps automatisch gegenereerd wordt, is niet standaard, maar altijd situatie,- en locatiespecifiek.’

En wat betekent dat in de praktijk?

Smit: ‘Dat de gebruiker beschikt over een projectgestuurde risico,- en maatregelenplan, gebaseerd op alle relevante informatie voor die specifieke graaflocatie. Denk aan informatie en data over de diepteligging en ouderdom van kabels en leidingen. Maar ook in hoeverre er vanuit de specifiek omstandigheden op die locatie oponthoud, schade of meerwerk te verwachten is. Indien gewenst beschikt die gebruiker – op basis van alle locatiespecifieke én relevante data – ook gelijk over een proefsleuvenplan voor de wettelijk verplichte proefsleuven graven.’

En denken jullie nog iets verder?

Edwin van Rooijen: ‘Dan gaan we vormen van augmented reality en 3D inzetten om de graafketen nog veiliger en efficiënter te maken. En kijk je dus niet meer op een platte kaart naar die kabels en leidingen, maar zie je daadwerkelijk in 3D en door de bodem heen, waar al die kabels en leidingen liggen. Toekomstmuziek die minder ver weg is dan we denken. Maar first things first’, benadrukt Edwin. ‘De focus ligt de komende maanden eerst op het CROW-proof maken van onze klanten.’ Smit: ‘En daar kun je als opdrachtgever, beheerder, ontwerper of grondroerder maar beter vandaag dan morgen mee starten. Samen aan de slag dus!’

  Over GOconnectIT

  Wij zijn dagelijks bezig met het voorkomen van graafschade. We vormen de onmisbare schakel tussen netbeheerder en aannemer op het gebied van gegevensuitwisseling. Met onze software helpen wij je met alle benodigde data door deze voor je bij elkaar te brengen zodat je deze in samenhang kunt analyseren. Door de rollen en verantwoordelijkheden flexibel in te richten en door per fase de resultaten aan te geven en te archiveren. Wij automatiseren het proces zoveel mogelijk zodat je in jouw rol en verantwoordelijkheid snel en gemakkelijk alle fasen kunt doorlopen en zó volledig CROW 500-proof te kunnen werken.

  Lees meer over de CROW 500-software


  Deel deze blog via

  Meer weten?

  Pim Vermeulen, Accountmanager

  Helpt bedrijven CROW 500-proof werken

  Lees meer artikelen door Pim Vermeulen

  Gerelateerde artikelen

  • 8 november 2021

   |

   09:01 uur

   |

   Goconnectit

   Succesvol én tijdig aan de slag met CROW 500!

   Vanuit haar verantwoordelijkheid en voortrekkersrol maakt GOconnectIT werk van de CROW 500-richtlijn. Business Development Manager Jan Smit en directeur Edwin van Rooijen benadrukken het belang van een goede voorbereiding. ‘Het borgen en implementeren van de CROW 500 in de organisatie vraagt tijd en kennis. Een proces waarin wij als ervaren service provider klanten geheel kunnen ontzorgen.’

   Pim Vermeulen

  • 30 november 2021

   |

   12:41 uur

   |

   C5p

   C5P app van het KLO onder de loep

   Het KLO heeft een C5P app gemaakt om te helpen bij het CROW 500-proof werken. De app helpt je bij jouw rol in het proces. In 2021 is de app in de praktijk getest door deelnemende netbeheerders, grondroerders en gemeenten. In deze pilotfase wordt de app geëvalueerd en verder ontwikkeld. Op 1 januari 2022 is de app voor iedereen in de graafketen beschikbaar.

   Pim Vermeulen

  Contact

  Meer weten over de CROW 500?

  Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op om een afspraak in te plannen.