Dit doet de netbeheerder – in 5 animaties

Zo werk je als netbeheerder CROW 500-proof

24 januari 2022

door Pim Vermeulen

Ontdek welke acties netbeheerders nemen voor een veilig graafproject. Storingsmonteurs, graafschadepreventiemedewerkers, ontwerpers, projectleiders en asset-eigenaars; alle collega’s hebben hun eigen taken. Samen zorgen ze ervoor dat ze voldoen aan de CROW 500-richtlijn.

Het Kabel en Leidingoverleg (KLO) laat in animaties verschillende functies aan het woord. Dit zijn de taken en aandachtspunten die horen bij de netbeheerder:

Storingsmonteur

Doel van de storingsmonteur bij de netbeheerder? Kapotte kabels of leidingen veilig stellen en herstellen. Is de kabel of leiding bij werkzaamheden stukgemaakt? Dan betrekt hij de aannemer en rapporteert hij de schade. De storingsmonteur gebruikt de graafmelding als die er is. Anders doet hij een calamiteitenmelding. Hij wil weten of er een eis-voorzorgsmaatregel is. De storingsmonteur legt de schade vast met een Klic-melding en schadeformulier zodat de veroorzaker aansprakelijk kan worden gesteld.

Graafschadepreventiemedewerker

De collega’s binnen het preventieteam zijn het aanspreekpunt voor aanwijzingen en advies op de graaflocatie. De graafschadepreventiemedewerker maakt afspraken met de ontwerper, werkvoorbereider en grondroerder. Hij legt deze vast aan de hand van de Klic-melding. De graafschadepreventiemedewerker geeft beheersmaatregelen aan. Hij beantwoordt de telefoontjes van de grondroerder met betrekking tot (eis)-voorzorgsmaatregelen. Hij helpt als er onduidelijkheden zijn bij het lokaliseren van kabels en leidingen. Hij bepaalt of er aanvullend toezicht ter plaatse nodig is.

Ontwerper

De ontwerper kan in opdracht van de netbeheerder werken. De netbeheerder is dan initiatiefnemer is. De ontwerper maakt een ontwerp van de beoogde situatie. Hij laat de kabels en leidingen inventariseren. Hij zorgt dat de gemaakte afspraken worden vastgelegd en verwerkt in het ontwerp. Hij maakt een aparte tekening met de aanwezige kabels en leidingen en 3D-informatie. De ontwerper maakt het werk gereed voor overdracht naar de uitvoering door de grondroerder. Hiervoor stelt hij een risico-inventarisatie met maatregelenplan op.

Projectleider

Bij een project zorgt de projectleider dat alle informatie beschikbaar is. Hij stemt de werkzaamheden af met alle betrokken partijen op basis van de oriëntatiemelding en de omgeving. De projectleider maakt een tijdsplanning. Hij laat bodemonderzoek uitvoeren en stelt een plan van eisen op waar het project aan moet voldoen. Hij zorgt ervoor dat er een projecttekening en projectplan komt. Bekijk voor meer taken van de projectleider de video:

Asset-eigenaar

Bij de netbeheerder zorgt de asset-eigenaar ervoor dat het net in optimale staat is. Ze bepaalt welke werkzaamheden nodig zijn op basis van storingsanalyses, onderhoudsrapportages en plannen van andere netbeheerders en gemeenten. De asset-eigenaar zorgt dat de gegevens over het net altijd up-to-date zijn door een juiste registratie. Ze zorgt ook voor beschikbaarstelling van netgegevens. De asset-eigenaar meldt graafschades aan het Kadaster.

Meer weten?

Wil je meer weten over de verantwoordelijkheden van netbeheerders binnen de CROW 500-richtlijn? Lees verder en download het informatiepakket. Daarnaast lees je hier meer over het CROW 500-proof werken.

  De video’s in dit artikel zijn gemaakt door het Kabel en Leidingoverleg (KLO).


  Deel deze blog via

  Over de schrijver

  Pim Vermeulen, Accountmanager

  Helpt bedrijven CROW 500-proof werken

  Lees meer artikelen door Pim Vermeulen

  Gerelateerde artikelen

  • 8 november 2021

   |

   09:01 uur

   |

   Goconnectit

   Succesvol én tijdig aan de slag met CROW 500!

   Vanuit haar verantwoordelijkheid en voortrekkersrol maakt GOconnectIT werk van de CROW 500-richtlijn. Business Development Manager Jan Smit en directeur Edwin van Rooijen benadrukken het belang van een goede voorbereiding. ‘Het borgen en implementeren van de CROW 500 in de organisatie vraagt tijd en kennis. Een proces waarin wij als ervaren service provider klanten geheel kunnen ontzorgen.’

   Pim Vermeulen

  • 30 november 2021

   |

   12:41 uur

   |

   C5p

   C5P app van het KLO onder de loep

   Het KLO heeft een C5P app gemaakt om te helpen bij het CROW 500-proof werken. De app helpt je bij jouw rol in het proces. In 2021 is de app in de praktijk getest door deelnemende netbeheerders, grondroerders en gemeenten. In deze pilotfase wordt de app geëvalueerd en verder ontwikkeld. Op 1 januari 2022 is de app voor iedereen in de graafketen beschikbaar.

   Pim Vermeulen

  Contact

  Meer weten over de CROW 500?

  Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op om een afspraak in te plannen.