Graafschade geschil? Er telt meer dan goede wil…

Aansprakelijkheid grondroerders bij graafschade niet meer vanzelfsprekend

14 juli 2022

door Pim Vermeulen

Waar tot voor kort bij graafschade de vinger – en aansprakelijkheid – al snel in de richting van de grondroerder wees, is dat vandaag de dag alles behalve vanzelfsprekend. Naast dat er meer duidelijkheid is over de verschillende fases, rollen en verantwoordelijkheden in het graafproces, beschikken de partijen in de keten ook over steeds meer gegevens van het gedane werk, én daarmee dus over belangrijke bewijslast mocht het tot een geschil komen.

Dat laatste is steeds vaker het geval. Niet vreemd ook als we kijken naar het (nog steeds) stijgend aantal graafschades in ons land. Dat aantal steeg in 2021 naar 45,682. Daarmee stegen ook de directe herstelkosten met bijna 4 miljoen naar 41,2 miljoen euro.

Naast het hebben van goede wil, is het werken volgens de juiste richtlijnen – zoals in de CROW 5000 – cruciaal voor het voorkomen schade en een veilig graafproces. Daarbij geldt: wie kan aantonen dat dit op correcte wijze gebeurd is, heeft qua aansprakelijkheid doorgaans weinig te vrezen. Een juiste vastlegging en borging van de (uitgevoerde) werkzaamheden kan dus veel ellende én extra kosten voorkomen.

“Een juiste vastlegging en borging van de (uitgevoerde) werkzaamheden kan dus veel ellende én extra kosten voorkomen”

Scherper bewustzijn

De transparantie en duidelijkheid van de CROW 500 zorgt voor meer scherpte en bewustzijn rond het thema aansprakelijkheid in de graafketen.

Met als gevolg dat opdrachtgevers vaker geconfronteerd worden met grondroerders die de schuldclaim van de opdrachtgever betwisten en daarin – mede door het hebben van een solide graafdossier – door de rechter in het gelijk worden gesteld.

Dossier op orde

Een recent voorbeeld was de claim van waterbedrijf Evides tegen grondroerder V&SH. Daarin claimde het waterbedrijf de vergoeding van de herstelkosten voor de schade die was ontstaan door het losraken van een bochtstuk tijdens de graafwerkzaamheden.

Volgens Evides omdat de uitvoerende partij in de onderzoeks- en ontwerpfase zich niet had gehouden aan de Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase. Na bestudering van de beide dossiers wees de kantonrechter de claim af. Evides kon niet genoeg aantonen dat V&SH die richtlijn niet correct had nageleefd of de fixeerinstructie van het bochtstuk niet goed had opgevolgd.

  Wij kunnen helpen

  Maar gelijk hebben is nog wat anders dan je gelijk halen. Voor dat laatste moet je dossier dus wel op orde zijn. Een veilig, transparant en schadevrij graafproces begint dan ook bij een juiste en nauwkeurige vastlegging van de werkzaamheden en afspraken.

  Met onze tools en kennis en ervaring, beschik je over onderbouwde argumentatie en een solide bewijsvoering mocht het tot een geschil komen. Lees hier meer over onze expertise in het geven van juridisch advies.

  “Gelijk hebben is wat anders dan je gelijk halen. En voor dat laatste moet je dossier wel op orde zijn”

  Alles wordt geregistreerd

  Daarvoor is onze “Klic Altijd en Overal Service” (Klic App) uitgerust met een specifieke CROW 500 module. Daarmee automatiseren we belangrijke zaken zoals het draaien van een hotspotanalyse en conflictanalyse, maar ook het maatregelenplan en proefsleuvenplan zijn toe te voegen.

  Daarnaast zorgen onze oplossingen voor het juist borgen én toepassen van de nieuwe graafrichtlijn in de werkprocessen en verschillende fases van het graafproces. Met onze trainingen en cursussen tenslotte, weet je waar je als opdrachtgever, grondroerder of netbeheerder aan moet voldoen om CROW 500 compliant te werken.

  Wil je meer weten over onze dienstverlening rond de CROW 500? Neem contact met ons op voor een adviesgesprek, zodat wij jou meer kunnen vertellen over onze oplossingen


  Deel deze blog via

  Meer weten?

  Pim Vermeulen, Accountmanager

  Helpt bedrijven CROW 500-proof werken

  Lees meer artikelen door Pim Vermeulen

  Gerelateerde artikelen

  • 8 november 2021

   |

   09:01 uur

   |

   Goconnectit

   Succesvol én tijdig aan de slag met CROW 500!

   Vanuit haar verantwoordelijkheid en voortrekkersrol maakt GOconnectIT werk van de CROW 500-richtlijn. Business Development Manager Jan Smit en directeur Edwin van Rooijen benadrukken het belang van een goede voorbereiding. ‘Het borgen en implementeren van de CROW 500 in de organisatie vraagt tijd en kennis. Een proces waarin wij als ervaren service provider klanten geheel kunnen ontzorgen.’

   Pim Vermeulen

  • 30 november 2021

   |

   12:41 uur

   |

   C5p

   C5P app van het KLO onder de loep

   Het KLO heeft een C5P app gemaakt om te helpen bij het CROW 500-proof werken. De app helpt je bij jouw rol in het proces. In 2021 is de app in de praktijk getest door deelnemende netbeheerders, grondroerders en gemeenten. In deze pilotfase wordt de app geëvalueerd en verder ontwikkeld. Op 1 januari 2022 is de app voor iedereen in de graafketen beschikbaar.

   Pim Vermeulen

  Contact

  Meer weten over de CROW 500?

  Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op om een afspraak in te plannen.